Pompeji

6. Hallinnolliset rakennukset

Forum

Forum (keskusaukio) on antiikin roomalaisen kaupungin tunnusomaisin rakenne, se oli hallinnollisen, uskonnollisen ja kaupallisen elämän keskus. Pompejin forum sijaitsee kaupungin läntisessä osassa ja se syntyi alun perin kahden muinaisen tien risteyskohtaan sijoittuen maisemaan siten, että kaupungin luoteispuolella kohoava Vesuvius luo aukiolle uljaan taustan. Pompejin forumia onkin pidetty yhtenä antiikin kauneimmista aukioista.

Basilika

Basilika on suorakaiteen muotoinen hallirakennus, joka kehittyi roomalaisessa arkkitehtuurissa kreikkalaisesta pylväskäytävästä (stoa basilike). Rakennelma perustuu kattorakennelmia kannatteleviin pylväikköihin, jotka jakavat rakennuksen sisätilan kolmeen tai viiteen käytävään eli laivaan. Rakennuksen toisessa päädyssä oli usein puoliympyrän muotoinen ulkoneva tila eli apsis. Pompejin basilika sijaitsee forumin lounaiskulmassa. Se rakennettiin samnilaiskaudella noin vuonna 120 eKr. ja se on yksi vanhimmista säilyneistä rakennustyyppinsä edustajista.

Paikallishallinnon rakennukset

Samnilaiskauden lopulla forumin eteläpäähän kohosi kolme rakennusta, jotka on tulkittu toimineen paikallishallinnon tiloina. Keskimmäinen rakennus oli todennäköisesti kuuria, joka oli kaupungin neuvoston kokoontumispaikka. Itäisin rakennus on toiminut mahdollisesti kaupungin virkamiesten toimistona ja läntisin rakennus toimi kaupungin arkistona (tabularium). Se on hieman erillään muista rakennuksista mikä oli yleinen käytäntö kirjastojen ja arkistojen kohdalla, joita haluttiin suojella kaupungeissa nopeasti levinneiden tulipalojen varalta. Näiden kolmen hallintorakennuksen lisäksi basilikaa vastapäätä sijaitsi vielä yksi kaupungin hallintoon liittyvä rakennus. Se on tulkittu kansalliskokouksen äänestyspaikaksi (comitium) tai äänten laskentapaikaksi (diribitorium). Rakennuksessa oli alun perin viisi sisäänkäyntiä, mikä mahdollisti ihmismassojen kulun rakennuksen läpi.

  • Valokuvien näkymät nuolen osoittamaan suuntaan.
  • Hallinnolliset rakennukset
  • Forum
  • Basilika
  • Basilika
  • Kuuria