Pompeji

15. Haudat

Roomalaisen tavan mukaan kaupunginmuurien sisäpuolelle sai haudata vain poikkeustapauksissa. Tavallisesti roomalaisten haudat sijaitsevat aivan porttien ulkopuolella kaupunkiin johtavien teiden varsilla. Pompejissa kaupunkilaisten haudat sijaitsevat porttien läheisyydessä. Hautamonumentit ja niihin liitetyt piirtokirjoitukset kertovat vainajan sosiaalisesta statuksesta, perheestä ja poliittisista yhteyksistä. Hautojen sijainti kertoo myös vainajan yhteiskunnallisesta asemasta. Ansioituneille virkamiehille tarjottiin hautapaikka näkyvältä paikalta, mikä toi virkamiehelle mainetta ja kunniaa, tosin vasta kuoleman jälkeen. Ikuinen kunnioitus ja muistaminen olivat roomalaisten mielestä tärkeä ja tavoittelun arvoinen saavutus.

Pompejin haudat eivät olleet vain vainajien muistomerkkejä, vaan niiden ympärille keskittyi vainajakultti, jonka yhteydessä sukulaiset kerääntyivät muistamaan menetettyjä, suorittamaan uhreja ja nauttimaan juhla-aterioita. Haudat koettiin julkiseksi alueeksi niiden sijaitessa kaupunkiin johtavien teiden varsilla. Monumentteihin kirjoitetut graffitit myös osoittavat ihmisten aktiivisista liikkeistä hautojen läheisyydessä. Oli vainajan ja hänen perheensä edun mukaista, että ohikulkijat kiinnittivät huomionsa vainajan kunniapiirtokirjoituksiin, minkä vuoksi hautojen läheisyydessä sijaitsi puutarhoja, jotka houkuttelivat ohikulkijoita pysähtymään ja rentoutumaan hautojen katveeseen.

  • Valokuvien näkymät nuolen osoittamaan suuntaan.
  • Nucerian  portin hautausmaa
  • Hauta
  • Pieni hauta
  • Kaarihauta