Pompeji

7. Kaupalliset rakennukset

Macellum

Roomalainen kaupunki oli paitsi hallinnon niin myös kaupan keskus. Kaupungin muurien ulkopuolella sijaitsevien maatilojen elintarvikkeita tuotiin kaupunkiin myytäväksi ja kaupunkilaisten kulutettavaksi. Pompejissa samnilaiskauden lopulla forumin koilliskulmaan rakennettiin hellenististä alkuperää oleva rakenteeltaan suljettu liha- ja kalatori eli macellum, joka ei rakennustyyppinä ollut valtakunnassa kovin yleinen. Rakennus sisälsi pieniä puoteja ja myymäläkojuja. Torin keskellä sijaitsi kaksitoistakulmainen rakennelma (tholos macelli), jossa putsattiin ja myytiin kaloja. Macellumia vastapäätä forumin toisella laidalla sijaitsi kapea pylväikön edustama rakennus, joka on usein tulkittu vihannestoriksi (forum holitorium). Sen eteläpuolella Apollon temppelin ulkoseinän syvennyksessä oli mittojen tarkistuspaikka (mensa ponderaria). Pöytätasoon oli upotettu eri tilavuusmittojen mukaisia astioita.

Eumachian rakennus

Rakennusten luokittelu funktionaalisiin ryhmiin on paikoitellen vaikeaa, sillä samaa tilaa on voitu hyödyntää monin eri tavoin. Forumin itäreunalla sijaitseva Eumachian rakennus on tästä oivallinen esimerkki. Rakennuksen julkisivussa on säilynyt rakennuspiirtokirjoitus, jonka mukaan Venuksen papitar Eumachia rahoitti yhdessä poikansa tai miehensä kanssa rakennuksen, johon kuului porticus, calchidicium sekä crypta. Rakennus oli pyhitetty keisariperheen yksimielisyydelle (Concordia Augusta) sekä velvollisuudentunnon jumalattarelle (Pietas). Rakennuksen julkisivun lukuisiin erikokoisiin syvennyksiin oli sijoitettu patsaita, jotka kuvasivat Rooman valtakunnan perustajia ja esi-isiä. Rakennuksen sisätilaa hallitsi suorakaiteen muotoinen pylväshalli, jonka alapuolella sijaitsi maanalainen käytävä. Eumachian pylväshalli toimi keisarikultin ohella kaupungin julkisena kokoontumispaikkana ja sitä on mahdollisesti käytetty myös monimuotoisiin kaupallisiin toimiin. Tästä on osoituksena rakennuksen perällä sijainnut kaupungin villanvanuttajien (fullones) pystyttämä Eumachian patsas. Näin ollen rakennuksen funktioihin voi liittää kaupallisen, poliittisen ja uskonnollisen toiminnan.

  • Valokuvien näkymät nuolen osoittamaan suuntaan.
  • Kaupalliset rakennukset
  • Macellum
  • Mensa
  • Eumachia