Pompeji

14. Kaupat ja puodit

Pompejissa on lukuisia pieniä työpajoja ja kauppoja, joiden sijaintia tarkastelemalla voidaan selvittää erilaisia aktiviteettialueita kaupungin sisällä. Liiketilat on tunnistettu niiden toimintaan liittyvän arkkitehtuurin, esineistön, työkalujen ja piirtokirjoitusten avulla. Pompejin työpajat sijaitsevat usein kaupungin pääkatujen varsilla, jolloin esimerkiksi tavaran toimittaminen kaupungin ulkopuolelta on vaivatonta. Värjäämöt ja villanvanuttajien työpajat sijaitsevat lähellä kaupungin vesijohtoja, sillä työssä tarvitaan suuret määrät vettä. Kaupungin itäosassa ja forumin länsipuolella on huomattavasti vähemmän työpajoihin liittyvää toimintaa.

Antiikin kirjallisuudessa paheksuttiin majataloja (caupona) ja baareja (popina), joihin rahvas kokoontui muun muassa pelaamaan viininhöyryisiä noppapelejä. Molempiin yhdistettiin voimakkaasti myös prostituution harjoittaminen. Pompejin majatalot sijaitsevat lähellä Herculaneumin, Nucerian sekä Stabiaen portteja. Tämä kertoo osaltaan siitä, että näiden porttien kautta kaupunkiin todennäköisesti saapui vierailijoita, jotka myös yöpyivät siellä. Toinen majatalojen keskittymä sijaitsee forumin läheisyydessä kaupungin ilotalojen naapurustossa ja kolmas keskittymä sijoittuu kaupunginmuurin läheisyyteen.

  • Valokuvien näkymät nuolen osoittamaan suuntaan.
  • Pääkadun varrella sijainneen baarin tiski.
  • Työpajat
  • Baarit