Pompeji

3. Kaupungin muurit

Antiikin kaupunkia ympäröineet muurit eivät olleet ainoastaan suoja tunkeilijoita vastaan vaan ne myös määrittelivät kaupunkialueen rajat. Muurit olivat kaupungin tunnusmerkki ja niitä rakennettiin myös aikoina, jolloin muureilla ei ollut suurta puolustuksellista merkitystä. Muurien sisä- tai ulkopuolella kulki kaupungin pyhä raja pomerium, jonka kulmat merkittiin rajamerkein (cippus). Tämän rajan sisäpuolella noudatettiin kaupungin lakeja ja uskontoa, eikä vainajia saanut haudata muurien sisäpuolelle.

Suora ulkoapäin suunnattu uhka on aina vaikuttanut antiikin kaupunkien varustusten rakennustöihin. Vaikka Pompejin muureja ei voi ajoittaa tarkasti, on niiden vaiheita mahdollista yhdistää Napolinlahden alueen levottomiin aikakausiin. Muurin varhaisimmat vaiheet ajoittuvat arkaaiselle kaudelle. Etruskien ja kreikkalaisten välisen valtakiistan aikaan 400-luvulla eKr. Pompejin vanha puolustuslinja rakennettiin uudelleen vahvemmilla kreikkalaisten kolonioiden varustuksia muistuttavilla muureilla. Samnilaiset asuttivat vain kaupungin lounaisosaa (Altstadt), joka linnoitettiin pienemmillä muureilla ja vanha varustus rapistui ja sen rakennusmateriaali kierrätettiin yksityistalojen julkisivuissa. 300-luvun lopulla eKr. kaupungin asutuksen kasvun myötä koko kaupunkialuetta kiertäneet muurit rakennettiin uudestaan. Muuria vahvistettiin rakentamalla aiemman muurilinjan sisäpuolelle toinen seinämä, ja kahden muurilinjan välinen maavalli tasoitettiin niin että sotilaat saattoivat kiertää muurilinjaa kaupunkia vartioidessaan. Muurin viimeinen rakennusvaihe ajoittuu ensimmäiselle vuosisadalle eKr. liittolaissotaa edeltävälle ajalle, jolloin muurin vahvistuksesi rakennettiin 13 tornia.

Pompejin puolustuksen heikoin kohta sijaitsee kaupungin pohjoisreunalla, missä laavakieleke ei muodostanut jyrkkää helposti puolustettavaa rinnettä. Myös vihollinen tunnisti puolustuksen kipupisteen ja pohjoisessa muurissa onkin nähtävissä katapulttiammusten jättämiä kolhuja. Kaupungin tieverkko suunniteltiin helpottamaan puolustustilanteessa muurien miehittämistä siten, että lähes kaikki kadut päätyvät muurille. Myöhemmin rauhan laskeuduttua muureilla ei enää ollut puolustuksellista merkitystä ja muurien päälle rakennettiin asuintaloja joista avautui huikea näköala merelle. Pompejin kaupunginmuurissa on kahdeksan porttia. Näistä tärkeimmät ja arkkitehtonisesti näyttävimmät ovat kaupungin länsipuolella sijaitseva Meriportti sekä lounaiskulman Herculaneumin portti.

  • Valokuvien näkymät nuolen osoittamaan suuntaan.
  • Meriportti
  • Nucerian portti
  • Nolan portti
  • Riemukaari