Pompeji

2. Kaupungistuminen

Ensimmäiset merkit Pompejin asutuksesta ajoittuvat kivikauden lopulle, mutta varhaisin pysyvä kylämäinen asutus syntyi 600-luvulla eKr. Tuolloin aluetta asuttivat itaalisiin heimoihin kuuluneet oskit, joilla oli voimakkaat yhteydet alueen kreikkalaisiin kolonioihin ja etruskiväestöön. Arkaainen asutus oli väljää ja ensimmäisten muurien ympäröimällä alueella olikin laajoja alueita viljelyskäytössä. Kun 400-luvulla eKr. kreikkalaisten ja etruskien valta-asema Campanian alueella päättyi, valtasivat vuoriston samnilaiset heimot tasankoalueet asuttaen myös Pompejin. Tuolloin asutus kutistui kaupungin lounaisosaan, joka linnoitettiin uusilla pienemmillä muureilla. Roomalaisten vaikutus alueella kasvoi 300-luvun kuluessa, kun he kävivät sotaa arkkivihollistaan puunilaisia vastaan. Sotien jälkeen Pompejiin virtasi uusia asukkaita ja asutus kaupungin sisällä levisi jälleen keskustan ulkopuolelle. Hellenistisellä ajalla kaupunki kasvoi ja sinne rakennettiin lukuisia julkisia rakennuksia ja suuria yksityistaloja. Kun roomalaiset asuttivat kaupungin vuonna 80 eKr., oli koko kaupunkialue asuttu.

Kaupungistumisen ja kaavoituksen tutkimus on tärkeää, kun halutaan ymmärtää miten kaupunki on syntynyt, järjestäytynyt ja toiminut. Pompejin kaavoituksessa on nähtävissä kaksi eri vaihetta: Kaupungin lounaisosan epäsäännöllinen katuverkko poikkeaa muusta suhteellisen säännönmukaisesta ruutukaavasta. Tästä alueesta käytetään nimitystä Altstadt ja sen katujen linjaus edustaa kaupungin vanhinta kaavoitusta. Alueella sijaitsee suurin osa kaupungin julkisista rakennuksista ja se onkin Pompejin hallinnollisen, uskonnollisen ja kaupallisen elämän keskus. Arkaaisella kaudella linjattiin myös kaupunkia halkovat pääkadut. Kaavoituksen toisesta vaiheesta käytetään nimeä Neustadt ja se ajoittuu 200-luvulle eKr. Tuolloin kaavoitettiin pääkatuja risteävät sivukadut, jotka muodostavat säännöllisen ruutukaavan kaupungin itäiseen ja luoteiseen osaan. Uusien kaupunginosien asuttaminen on voinut tapahtua vaiheittain asukasluvun kasvamisen myötä.

  • Altstadt
  • Pompeji, alueet