Pompeji

8. Kreikkalainen temppeli

Kreikkalaisen temppelin tunnusomaisin piirre on pyhäkköä neljältä sivulta kiertävä pylväikkö (prostylos tai peristyyli). Temppeli rakennettiin matalan portaikon päälle, siten että temppeliä saattoi lähestyä eri suunnilta. Pylväikön takana sijaitseva pyhäkkö koostuu kahdesta osasta: pronaos ja cella, joka on jumalan kulttikuvan säilytyspaikka ja temppelin pyhin tila. Toisinaan pyhäkössä on pronaoksen kaltainen takahuone (opisthodomos), mutta sieltä ei ollut pääsyä itse cellaan.

Kreikkalaiset arkkitehdit loivat kolme nykypäivään asti periytynyttä pylväsjärjestelmää: doorilainen, joonialainen ja korinttilainen järjestelmä. Pylväikkö koostuu kolmesta eri osasta: perustuksesta, pylväästä ja palkistosta. Palkiston päällä lepäsi pedimentti eli temppelin koristeltu päätykolmio. Kaikissa kolmessa pylväsjärjestelmässä on samat osat, joiden koristelu vaihtelee järjestelmästä toiseen. Itse pylväällä on kolme osaa: jalusta, varsi ja kapiteeli. Palkiston osia ovat: arkkitraavi, friisi ja korniisi.

Pompejissa on yksi kreikkalainen temppeli joka sijaitsee forumin itäpuolella niin sanotulla kolmikulmaisella torilla. Tämä doorilainen temppeli oli kaupungin ensimmäinen temppelirakennus ajoittuen 500-luvulle eKr. Temppeli oli pyhitetty Minervalle. Koska temppeli todennäköisesti raunioitui jo toisella vuosisadalla eKr., on sen arkkitehtuurista säilynyt vain pieniä osia. Temppeli oli rakennettu portaikon päälle ja pyhäkköä kiersi pylväikkö. Vain neljä alkuperäistä doorilaista kapiteelia on säilynyt tähän päivään asti.

  • Valokuvien näkymät nuolen osoittamaan suuntaan.
  • Kreikkalainen kaava
  • Kreikkalaiset pylväsjärjestelmät
  • Doorilainen temppeli
  • Minervan temppeli