Pompeji

10. Teatterit

Antiikin teatterin juuret ovat Ateenassa ja ajoittuvat 500-luvulle eKr. Sana teatteri tulee kreikankielisestä sanasta theatron, joka tarkoittaa katselupaikkaa. Katsomon edessä sijaitsi pyöreä esiintymistila (orkhestra) ja sen takana seisoi lavasteena toiminut seinä (skene). Roomalainen teatteri kehittyi hellenistisellä ajalla kreikkalaisesta esikuvasta. Roomalaisen teatterin katsomo-osa jakaantui eri osiin, joihin katsojat istutettiin sosiaalisen aseman mukaisesti. Katsomon alimmille riveille sijoitetuilla marmorisilla kunniatuoleilla istui kaupungin virkamiehiä, neuvoston jäseniä sekä papiston edustajia. Aivan ylimmille riveille sijoitettiin vapautetut orjat ja naiset.

Suuri teatteri

Pompejin teatteri sijaitsee kaupungin eteläosassa kolmikulmaisen forumin kupeessa. Se on varhainen esimerkki kivestä rakennetusta roomalaisesta teatterista ajoittuen samnilaiskaudelle noin vuoteen 150 eKr. Esimerkiksi Rooman ensimmäinen pysyvä teatteri rakennettiin vasta reilu sata vuotta myöhemmin. Yhteensä Pompejin teatteriin mahtui noin 5000 katsojaa. Teatterin takana sijaitsee neliskanttinen 74 pylvään reunustama pylväskäytävä joka toimi näytäntöjen välillä jaloittelualueena. Se on suunnilleen samanaikainen teatterin kanssa, mutta se muutettiin myöhemmin gladiaattorikasarmeiksi, mistä todistaa lukuisat kaivauksissa löydetyt gladiaattoreille kuuluneet aseet ja muut varusteet.

Odeion

Pompejin asuttaneet roomalaiset veteraanit rakennuttivat Pompejiin pienen ja katetun teatterin, odeionin. Pienessä teatterissa esitettiin pääasiassa musiikkiesityksiä ja miiminäytelmiä. Yleisöä odeioniin mahtui noin 1500 henkeä.

  • Valokuvien näkymät nuolen osoittamaan suuntaan.
  • Pompeji teatterit
  • Teatterit
  • Suuri teatteri.
  • Odeion on pieni ja katettu teatterirakennus.
  • Teatterirakennelmien läheisyydessä sijaitsi suuri nelisivuinen pylväskäytävä, jossa yleisö saattoi käyskennellä esitysten välillä. Pompejin viimeisinä vuosina pylväskäytävä muutettiin gladiaattorien asuinpaikaksi.