Pompeji

5. Vesihuolto

Pompejin vesihuolto on ollut järjestäytynyttä koko kaupungin historian ajan. Varhaisessa vaiheessa kaupungin asukkaat saivat vetensä kaivoista. Toinen merkittävä vedensaannin tapa oli kerätä sadevettä. Yksityistaloissa vettä kerättiin katoilta ohjaamalla se talon keskushallin (atrium) katossa olleesta aukosta (compluvium) huoneen lattiaan rakennettuun syvennyksen (impluvium) kautta vesisäiliöihin (cisterna). Myös julksissa rakennuksissa sadevettä kerättiin kaupunkilaisten käytettäväksi.

Pompejin akveduktin rakennusajankohta ei ole tarkkaan tiedossa. Myös vesijohdon kulkureitti ja sen lähtöpaikka ovat selvittämättä. Augustuksen ajalla Campanian läpi kulki suuri vesijohto ja se todennäköisesti toi vesijohtovettä myös Pompejiin. Kaupungin pohjoisreunalla sijaitsee vesijohdon päätepiste suuri vesitorni (castellum aquae), josta vesi jaettiin kolmeen suureen vesiputkeen, jotka kulkivat kaupungin eri osiin. Vettä ohjattiin myös suurimpiin yksityistaloihin, joiden puutarhoissa oli upeita vesialtaita suihkulähteineen.

Toinen puoli kaupungin vesihuoltoa oli jäteveden kerääminen ja poisohjaaminen. Pompejin voimakas pohjois-etelä -suuntainen rinne aiheuttaa sen, että sadesäällä vesi virtaa katuja pitkin puron lailla kulkeutuen lopulta etelänpuoleisten porttien kautta kaupungin ulkopuolelle. Tätä hyödynnettiin myös antiikin aikana ja kaupungin katuverkko toimikin tärkeimpänä viemärinä.

  • Valokuvien näkymät nuolen osoittamaan suuntaan.
  • Atrium
  • Yksityistalon vesiallas
  • Castellum aquae
  • Vesitorni
  • Vedenjakelu