Pompeji

13. Yksityistalot

Roomalaisen yksityistalon tunnusomaisin merkki on keskushalli eli atrium. Pompejissa avoin keskushalli ja siihen avautuvat sivuhuoneet ovat tunnistettavissa yhteensä 200–400 talosta. Atrium-talo nähdäänkin itaalisen talorakentamisen perusmuotona, jonka varhaisimmat esimerkit löytyvät Etruriasta jo 400-luvulla eKr. Pompejissa atrium-talon historiaa voidaan seurata vajaan 300 vuoden ajalta. Varhaiset atrium-talot noudattelivat yksinkertaista mallia, jossa keskushallin ympärille sijoitettiin sivu­huoneita ja talon takana sijaitsi pieni avoin hortus. Talon pääakselin muodosti atrium ja sen takana sijainnut tablinum.  Tästä tilajärjestelystä voi esimerkkinä mainita kaupungin luoteiskulmassa sijaitsevan Kirurgin talon (VI 1 10.23), joka on ajoitettu kaupungin vanhimmaksi yksityistaloksi.

100-luvun alussa eKr. yksityisrakentaminen koki muutoksia, joiden taustalla nähdään hellenistisen arkkitehtuurin vaikutus. Perinteiseen talokokonaisuuteen lisättiin peristyyli, joka oli kreikkalaisen talon peruselementti. Kreikassa peristyylin ympärillä sijaitsi lukuisia sivuhuoneita kun taas atrium-talossa peristyylin ympärillä sivuhuoneita oli vain muutamia. Kuuluisa esimerkki tämän aikakauden talosta on kaupungin pohjoisosassa sijaitseva Faunin talo (VI 12, 1-8), joka kattaa kokonaisen korttelin eli 3000 m². Kooltaan, arkkitehtuuriltaan ja koristelultaan taloa voidaankin verrata esimerkiksi Pergamonin tai Aleksandrian hellenistisiin palatseihin.

Atrium-talo ei kuitenkaan kuvaa kaikkia Pompejin yksityistaloja, joita kaupungissa on yhteensä 1200-1300. Osa kaupunkilaisista asutti kaupungin pääkatujen varsille sijoittuvia pieniä yhden tai kahden huoneen asuntoja, joiden etuosassa oli kauppatila myyntitiskeineen. Pompejin keskiluokan koteja olivat 2-7 huoneen asuintalot, joissa saattoi olla pieni keskushalli ja jonkin verran seinämaalauskoristelua.

  • Valokuvien näkymät nuolen osoittamaan suuntaan.
  • Atrium
  • Faunin talo
  • Kirurgin talo
  • Fauni