Pompeji

Tehtävät

Kirjoita kurssiaineistoon pohjautuen kirjoitelma valitsemastasi aiheesta. Voit otsikoida työsi itse tai käyttää esimerkkiaiheita. Kirjoitelmassa voi hyödyntää myös muita kurssiaineistoja, kirjallisuutta tai kurssien lisämateriaalista löytyvää verkkoaineistoa.

Pompejin kylpylät

Esittele eri huonetilat ja niissä suoritetut kylpytoimet. Mitä muita aktiviteetteja kuin peseytyminen liittyi roomalaiseen kylpyläkulttuuriin ja miten ne näkyvät kylpylärakennuksissa?

V Kylpylät

Pompejin teatterit

Mitä eri teatterirakennuksia Pompejissa oli? Miten rakennukset ajoittuvat ja mitä toimintoja niissä suoritettiin?

V Teatterit

Selitä omin sanoin

  1. Altstadt
  2. Pomerium
  3. Vicus
  4. Castellum aquae
  5. Basilika
  6. Forum
  7. Podium
  8. Mensa ponderaria