Pompeji

Tehtävät

Kirjoita kurssiaineistoon pohjautuen kirjoitelma valitsemastasi aiheesta. Voit otsikoida työsi itse tai käyttää esimerkkiaiheita. Kirjoitelmassa voi hyödyntää myös muita kurssiaineistoja, kirjallisuutta tai kurssien lisämateriaalista löytyvää verkkoaineistoa.

Maatalous elinkeinona

Kerro maatalouden harjoittamisesta antiikissa. Miksi Campania oli maataloudelle suotuisaa aluetta? Mitä alueella viljeltiin?

III Maatalous

Vaatetusala

Kerro vaatetusalan eri ammateista Pompejissa. Millaisia vaatetusalaan liityvät työpajat olivat? Miten ne sijoittuivat kaupungissa ja miten ne voidaan tunnistaa?

III Vaatetusala

Selitä omin sanoin

  1. Campania felix
  2. Garum
  3. Assi
  4. Fullones
  5. Taberna
  6. Collegium
  7. L. Caecilius Iucundus