amfiteatteri

Roomalainen teatterirakennelma jota käytettiin lähinnä eläin- ja gladiaattorinäytöksiin. Rakennelma on ovaalinmuotoinen, ikään kuin kaksi teatterin katsomoa olisi yhdistetty toisiinsa. Tästä tulee myös rakennuksen nimi amfi=molemmilla puolilla ja theatron=katselupaikka.