Pompeji

2. Maantieteellinen sijainti

Pompejin kaupunki sijaitsee eteläisessä Italiassa, Campanian rannikolla Napolinlahden pohjukassa. Sarnusjoen suuhun kehittyneen kaupungin luoteispuolella kohoaa Vesuvius, joka hallitsee hedelmällisen rannikkotasangon maisemaa jakaen sen kahteen sisämaahan ulottuvaan laaksoon. Läntisen laakson merkittävin kaupunki oli Napoli ja lahden pohjoiskärjessä sijaitsi roomalaisaikana tärkeä laivastotukikohta Misenum. Pompeji hallitsi itäistä laaksoa ja sen lähimmät naapurikaupungit olivat Herculaneum, Stabiae ja Nuceria. Etelässä rannikkotasankoa rajoitti Mons Lactarius -vuoristo ja Napolinlahden eteläkärjessä sijaitsi Sorrenton kaupunki. 

Pompejin tarkkaa syntyaikaa tai perustajia ei tiedetä. Se kuuluu kaupunkeihin jotka muodostuivat sijainniltaan edulliseen paikkaan ja jossa asutus on jatkunut eri kansojen johdolla vuosisadasta toiseen. Voidaan olettaa, että Pompeji on toiminut kauppapaikkana, sillä se sijaitsi maa- ja vesiliikenteen kannalta keskeisessä paikassa. Pompejia oli helppo puolustaa ja tästä syystä siellä on ilmeisesti ollut jonkinlaista pysyvää asutusta jo pronssikaudella.

Antiikin aikana Pompeji oli satamakaupunki, mutta nykyisin se sijaitsee reilun kilometrin päässä Napolinlahden rantaviivasta. Kaupungin ja meren välisen etäisyyden kasvuun ovat vaikuttaneet Vesuviuksen myöhemmät purkaukset, joen mukanaan tuoma liete sekä ihmisen toiminta. Antiikin aikana Sarnusjoki oli purjehduskelpoinen, mutta nykyisin jokiuoma on huomattavasti pienempi, mikä johtuu metsien hakkaamisen seurauksena tapahtuneesta yleisestä kuivumisesta. Pompejin satamien paikallistamisella olisi suuri merkitys, mutta ympäristön muutosten takia on vaikea sanoa missä antikin aikainen rantaviiva on sijainnut. Pompejin muurien sisäpuolelta ei ole löydetty mitään merenkulkuun ja siihen liittyviin varastorakennuksiin liittyvää, vaan kuten tapana oli, tällaiset laitokset oli sijoitettu kaupungin ulkopuolelle. Satamien löytämistä hankaloittaa myös se, että varhainen merenkulku hyödynsi luonnonsatamia: käytettiin suojaisia poukamia, mantereen edustalla olevia saaria ja matalikkoja joissa veneet oli helppo vetää maihin eikä merkittäviä satamarakenteita tarvittu.

  • Campania
  • Vesuvius