Pompeji

6. Rooman imperialismi

Rooman ja karthagolaisten välinen kamppailu läntisen Välimeren hallinnasta jatkui toisessa puunilaissodassa (218-201 eKr.), joka on yksi Italian historian käännekohdista. Karthagon joukkoja johtaneen Hannibalin hyökkäys Alppien yli Italiaan oli suuri järkytys roomalaisille ja sekoitti heidän suunnitelmansa: roomalaiset olivat aikoneet hyökätä Karthagon hallitsemille alueille Espanjassa ja Afrikassa - nyt sen sijaan Italiasta tuli sotanäyttämö yli kymmeneksi vuodeksi. Roomalaiset olivat suurissa vaikeuksissa sekä maalla että merellä vuosien ajan, mutta saivat lopulta tilanteen käännettyä. Karthago hävisi toisen puunilaissodan nimenomaan merellä. Roomalaiset polttivat lopuksi sen laivaston ja ottivat läntisen Välimeren hallintaansa.

Toisen puunilaissodan seurauksena Rooma alkoi voimakkaasti osallistua itäisen Välimeren asioihin sotien ensin Makedoniaa ja sitten Syyriaa vastaan. Nämä kiinnostivat Roomaa mm. siksi, että Makedonia oli tukenut Hannibalia ja Syyria antanut hänelle turvapaikan. Makedoniasta tehtiin Rooman provinssi vuonna 148. Vuonna 146 eKr. roomalaiset tuhosivat sekä Karthagon ja Korintin, lopettaen viimeisenkin Kreikassa esiintyneen vastarinnan Roomaa vastaan.

Rooman tulo itäiselle Välimerelle muutti alueen voimatasapainon. Roomalaiset tekivät tyhjäksi sekä Makedonian että Syyrian haaveet hallita itäistä Välimerta ja ottivat itse sen hallintaansa. Rhodos pyrki toimimaan itsenäisenä kauppavaltiona huolehtien omista eduistaan ja joutui ristiriitaan Roomaan kanssa. Valtansa osoituksena roomalaiset lahjoittivat Deloksen saaren ateenalaisille ja siitä tehtiin vapaasatama vuonna 166. Kun liikenne ja kaupankäynti siirtyivät sinne, Rhodos menetti satamamaksut ja merkittävän asemansa kaupassa. Delos oli itäisen Välimeren suurin kaupallinen satama. Se tunnettiin erityisesti orjakaupan keskuksena, josta on sanottu että siellä voitiin myydä jopa 10 000 orjaa päivässä. Lännessä hankittuja orjia myytiin Ibizalla. Orjien ja sotasaaliin ottaminen oli ollut olennainen osa roomalaisten sodankäyntiä jo ensimmäisessä ja toisessa puunilaissodassa ja idän sodissa käytäntö vain kiihtyi. Rooman saavuttamien voittojen seuraukset näkyivät monin eri tavoin: Roomaan tulvi sota- ja ryöstösaalista eri puolilta antiikin maailmaa.

Uudet ennennäkemättömät rikkaudet näkyivät heti Rooman rakennustoiminnassa. Rooman tuli taidetta ja kreikkalaisia taitelijoita, mikä vaikutti roomalaisten taidemakuun. Samalla tuli valtava määrä orjia, mikä mullisti tuotannon esimerkiksi maataloudessa. Maataloustuotteista tuli kauppatavaraa, joka oli ennen kaikkea tuotettu vientiä varten. Laivanhylkyjä ja niissä olevia amforoita tutkimalla on voitu todeta, että italialaisen viinin vienti kasvoi räjähdysmäisesti Välimeren alueella.

  • Hannibalin sotaretki
  • Amforat