Pompeji

Tehtävät

Kirjoita kurssiaineistoon pohjautuen kirjoitelma valitsemastasi aiheesta. Voit otsikoida työsi itse tai käyttää esimerkkiaiheita. Kirjoitelmassa voi hyödyntää myös muita kurssiaineistoja, kirjallisuutta tai kurssien lisämateriaalista löytyvää verkkoaineistoa.

Pompejin sijainti

Miten Pompejin maantieteellinen sijainti vaikutti kaupungin syntyyn? Mitä tiedetään kaupungin satamasta ja alueen maanteistä? Mitkä kaupungit ja kulttuurit vaikuttivat Pompejin historiaan ja miten?

I Maantieteellinen sijainti

Samnilaiskausi

Mitkä historian tapahtumat vaikuttivat Pompejin elämään 400-luvun alussa eKr. Ketä olivat samnilaiset ja miten he vaikuttivat kaupungin kehitykseen ja koko Rooman valtakunnan historiaan?

I Samnilaiskausi

Selitä omin sanoin

  1. Arkaainen aika
  2. Puunilaiset
  3. Samnilaiset
  4. Liittolaissodat
  5. Colonia Cornelia Veneria Pompeianorum
  6. Triumviraatti
  7. Pliniaaninen purkaus