Pompeji

Hic habitamus. Felices nos dii faciant. (Me asumme täällä. Tehkööt jumalat meidät onnellisiksi.) Tämän toivomuksen Pompejin asukas kirjoitti talonsa seinään, pyytäen jumalilta suojelusta. Kaupungin onni kuitenkin kääntyi vuonna 79 jKr., kun tulivuori Vesuvius purkautui ja Pompeji tuhoutui peittyen paksujen purkauskerrosten alle. Kesti reilu 1500 vuotta ennen kuin kaupunki löydettiin uudelleen. Nämä verkkosivut kertovat Pompejin värikkäästä historiasta ja elämästä roomalaiskaupungissa.

Helsingin yliopiston tutkijaryhmä EPUH on tutkinut lähellä Pompejin keskustaa sijainnutta varakasta Marcus Lucretiuksen taloa vuodesta 2002 lähtien. Työskentelyyn Italiassa osallistui myös joukko ammattikorkeakoulun opiskelijoita ja heidän opettajiaan tehtävinään muun muassa 3D-dokumentointi ja löytöjen konservointi.

Kun Amos Andersonin taidemuseo tarjosi mahdollisuuden esitellä taloa suomalaiselle yleisölle keväällä 2008, saatiin yhteistyöhön mukaan useita muitakin oppilaitoksia. Näyttelyn rakentamisesta kehittyi pedagoginen hanke, jossa eri alojen opiskelijat seitsemästä eri oppilaitoksesta kohtasivat toisensa.

Samassa yhteydessä luotiin antiikin historiaan perehdyttävä verkkokurssi, jonka tarkoitus oli innostaa näyttelyn rakentamiseen osallistuvia opiskelijoita aiheeseen. Tämä sivusto on kehitetty tuolloin tuotetun materiaalin pohjalta. Nyt se on tarkoitettu kaikille, jotka tuntevat kiinnostusta historiaan. Erityisesti pyrkimyksenä on ollut luoda kokonaisuus, jolla olisi käyttöä lukioiden historian opetuksessa ja yliopistoissa. Siksi kirjoittajiksi on valittu joukko parhaita Rooman ajan historian tutkijoita.

Maija Holappa on toimittanut tekstit historia-aineiden opetukseen sopiviksi. Hän on myös vastannut kuvien valinnoista ja etsimisestä. Suurta apua tähän työhön on saatu EPUH-tutkijaryhmän johtajalta Antero Tammistolta. Valokuvat ovat EPUH-projektin tai Metropolia Ammattikorkeakoulun omaisuutta ja niitä on kuvakäsitelty.

Niillä joita eri aiheet kiinnostavat syvällisemmin on mahdollisuus ladata tutkijoiden laatimat laajemmat artikkelit pdf-tiedostoina. Tarjolla on myös Pompeji-aiheinen peli.

Sivuston graafisen asun ovat suunnitelleet Janne Martiskainen ja Jarkko Mäki-Kojola, molemmat ovat digitaalisen viestinnän opiskelijoita Metropolia Ammattikorkeakoulussa.

Graafisen suunnittelun opiskelija Henna Heikkinen ja digitaalisen viestinnän opiskelija Juho Savolainen ovat tehneet sivuille joukon kuvituksia.

Sivuston käyttöliittymän ja verkkotekniikan suunnittelusta vastaa mediatekniikan insinööriopiskelija Oskari Lindblad.

Otsikkosivun typografian on suunnitellut Metropolia Ammattikorkeakoulusta graafikoksi valmistunut Anni Nykänen.

Opiskelijoiden työskentelyä on ohjannut lehtori Jaakko Ruuttunen.

Sivusto on osa Kulttuurihanke oppimisympäristönä -nimistä tutkimus- ja kehityshanketta, johon Metropolia Ammattikorkeakoulu on saanut rahoitusta Opetusministeriöltä. Verkkopedagogiikkaa suunniteltaessa humanistit, tulevat viestinnän ammattilaiset ja tekniikan erikoisosaaja kohtasivat toisensa. Työn paras tulos olisi, jos tämä sivusto saisi yhtä laaja-alaisen käyttäjäkunnan.

Joulukuussa 2009
Pasi Kaarto
Metropolia Ammattikorkeakoulu