Pompeji

8. Piirtokirjoitukset

Piirtokirjoitukset ovat kovalle materiaalille kuten kiveen, pronssiin, puuhun tai arkipäivän esineisiin tehtyjä kirjoituksia. Pompejissa on säilynyt enemmän piirtokirjoituksia kuin missään muussa antiikin kaupungissa.

Rakennuspiirtokirjoitukset

Julkisissa rakennuksissa ja kaupungin monumenteissa on usein piirtokirjoituksia, jotka kertovat monumentin rakentamisesta ja käyttämisestä.

L(ucius) Sepunius L(ucii) f(ilius) / Sandilianus, / M(arcus) Herennius A(uli) f(ilius) / Epidianus duovir(i) i(ure) d(icundo) / d(e) s(ua) p(ecunia) f(aciundum) c(uraverunt). Suomeksi.: Lucius Sepunius Luciuksen lapsi Sandilianus ja Marcus Herennius Auluksen lapsi Epidianus kaupungin korkeat virkamiehet rakensivat omalla rahalla. 

Kunniapiirtokirjoitukset

Roomalaiset kaupungit kunnioittivat erityisin ansioin kunnostautuneita kansalaisiaan rakentamalla näille kunniamonumentteja julkisille paikoille.

M(arco) Holconio M(arci) f(ilio) Rufo / trib(uno) mil(itum) a popul(o), (duo)vir(o) i(ure) d(icundo) (quintum) / quinquennali iter(um), / Augusti Caesaris sacerd(oti), / patrono coloniae. Suomeksi: Marcus Holconius Marcuksen pojalle Rufukselle, kansan valitsemalle sotatribuunille, viisinkertaiselle kaupungin virkamiehelle, kaksinkertaiselle väestönlaskennan suorittaneelle kaupungin virkamiehelle, Caesar Augustuksen papille, kaupungin suojelijalle.

Hautapiirtokirjoitukset

Hautamonumentteihin liitettiin piirtokirjoituksia, joissa mainitaan muun muassa vainajan nimi, ikä, ammatti, sosiaaliluokka ja perhesuhteet.

Qu(intus) Cornelius Q(uinti) p(atroni) l(ibertus) / Diphilus Cornelia Q(uinti) l(iberta) / Heraes heic cubant et / hoc liberteis meis et / libertabus locum concess(um) / et meis omnibus. Suomeksi.: Quintus Cornelius Quintuksen vapautettu orja Diphilus ja Quintuksen vapautettu orjatar Heraes tässä lepäävät, ja paikka on myös vapautetuille orjilleni ja orjattarilleni ja kaikille sukulaisilleni sallittu.

Votiivipiirtokirjoitukset

Kaupungin lukuisista temppeleistä löytyy piirtokirjoituksia, jotka kertovat uskonnon perinteistä ja käytännöistä. Tavallisesti uskova lahjoitti esineen jumalalle pyytääkseen suojelua tai päästäkseen vapaaksi antamastaan lupauksesta.

Q(uintus) Lollius Scylax et / Calidia Antiochis mater / M(arcus) Calidius Nasta Iovi v(otum) s(olverunt) l(ibentes) m(erito). Suomeksi: Quintus Lollius Scylax ja Calidia Antiochis äiti, Marcus Calidius Nasta Juppiterille toteuttivat mielellään uhrilupauksensa ansion mukaan.

Vaalipiirtokirjoitukset

Talon seiniin maalatut vaalimainokset kertovat Pompejin kunnallispolitiikasta.

L(ucium) Statium Receptum / (duo)vir(um) i(ure) d(icundo) o(rant) v(os) f(aciatis) / vicini dignus / scr(ipsit) Aemilius Celer vic(inus) / invidiose / qui deles / ae[g]rotes. Suomeksi: Lucius Statius Receptusta kaupungin virkamieheksi naapurit pyytävät teitä äänestämään, hän on sen arvoinen. Aemilius Celer naapuri maalasi. Sinä mustasukkainen, joka pyyhit pois, sairastu!

Graffitot

Seinäraapustukset kertovat tavallisen kaupunkilaisen arjesta, tunteista ja jopa huumorista.

Secundo / plurimam / amabiliter salutem. Suomeksi: Sanon lämpimästi terveisiä Secundukselle.

Quisque me ad cena / vocaverit valeat. L. Istacidi / at quem non ceno, barbarus ille mihi est. Suomeksi: Hän, joka kutsuu minut syömään, voikoon hyviin. / Lucius Istacidis, hän, joka ei kutsu minua syömään, on minulle moukka.

Quisque me ad cena / vocaverit valeat. L. Istacidi / at quem non ceno, barbarus ille mihi est. Suomeksi: Hän, joka kutsuu minut syömään, voikoon hyviin. / Lucius Istacidis, hän, joka ei kutsu minua syömään, on minulle moukka.

  • piirtokirjoitus
  • hautapiirtokirjoitus