Pompeji

Tehtävät

Kirjoita kurssiaineistoon pohjautuen kirjoitelma valitsemastasi aiheesta. Voit otsikoida työsi itse tai käyttää esimerkkiaiheita. Kirjoitelmassa voi hyödyntää myös muita kurssiaineistoja, kirjallisuutta tai kurssien lisämateriaalista löytyvää verkkoaineistoa.

Antiikin koulu

Millainen oli antiikin roomalainen koulu ja mitä siellä opiskeltiin? Missä sijaitsivat Pompejin koulut ja mitä tiedetään kaupungissa toimineista opettajista?

VI Koulutus

Piirtokirjoitukset ja graffitot

Mikä oli piirtokirjoitusten ja graffitojen rooli antiikin yhteiskunnassa ja miten ne auttavat tutkimaan antiikin elämää? Mitkä mediat nykyisin toimittavat piirtokirjoitusten tehtävää?

VI Piirtokirjoitukset

Selitä omin sanoin

  1. Atellaani
  2. Odeion
  3. Miiminäytelmä
  4. Vergilius
  5. Kithara
  6. Retiarius
  7. Iuventus-yhdistys
  8. Graffito