Pompeji

13. Huvilat

Vastapainoksi kaupunkielämän kiireille ja edustustehtävien vaatimuksille, rikkaat roomalaiset matkasivat maaseutuhuviloilleen (villa) lepäämään. Villa oli alun perin hyötykäytössä oleva maatila (villa rustica), jonka yhteyteen saatettiin sijoittaa isäntäperheen kaikin mukavuuksin varusteltuja asuintiloja (villa urbana), tai lähellä kaupunkia sijaitseva, yksinomaan vapaa-ajan käyttöön tarkoitettu esikaupunkihuvila (villa suburbana). Rooman lähettyvillä sijaitsi myös laajoja yksityispuutarhoja, joiden yhteyteen oli rakennettu asuintiloja. Lepäilyn ja huvittelun ohella hyötytarkoitus säilyi tärkeänä lähes kaikilla roomalaishuviloilla.

Suosittuja huvila-alueita olivat kesäisin viileät vuoristoseudut Rooman lähiympäristössä sekä Napolinlahden alueen luonnonkauniit seudut. Vesuviuksen purkauksen alle jäikin useita hienoja huviloita. Erityisen hieno vapaa-ajanviettopaikka oli jo antiikin aikana Caprin saari, jossa keisari Tiberiuksella oli useita huviloita. Villa-arkkitehtuuri oli kaupunkitalojen suunnitelmallisuutta vapaampi, vaikka näistäkin löytyi useita tuttuja huonetiloja, erityisesti ruokasaleja ja pylväshalleja. Varakkaiden huvilat saattoivat kasvaa erittäin suuriksi ja tavallista oli, että yhdellä omistajalla oli useita villoja.

Myöhemmin keisariajalla villa menetti merkitystään lepopaikkana ja muuttui luonteeltaan lähemmäksi velvollisuuksien täyttämää kaupunkitaloa. Erityisesti keisarillisista huviloista tuli valtavia hovin toimistoja, kun keisarit alkoivat viihtyä yhä enenevässä määrin pääkaupungin ulkopuolisella maaseudulla. Myös varakkaat senaattorit siirtyivät maaseudulle asumaan, kun senaatin merkitys väheni. Myöhäisantiikin aikana huviloista kehittyi suuria keskuksia, jotka vaikuttivat keskiaikaisten kaupunkien syntyyn.

Pompejin kaupunginmuurin välittömästä läheisyydestä on löytynyt varsin hyvin säilynyt esimerkki tasavallan ajan huvilarakentamisesta. Tämä nk. Mysteerien huvila on rakennettu noin 150 ekr. ja remontoitu uudelleen noin vuonna 60 eKr. Viimeisessä vaiheessa rakennuksen yhteyteen lisättiin vielä maataloustiloja, joista on löytynyt mm. viiniprässejä. Huvilan asuintiloista oli vielä antiikin aikana näkymä merelle. Seinämaalauskoristelu noudattelee pääosin toista tyyliä. Erityisen suosittu huvila-alue Pompejin läheisyydessä oli myös Stabiae, jonka rikkipitoinen lähdevesi houkutteli paikalle kylpylävieraita.

Villarakentamisen innoittamana myös kaupunkitaloissa alettiin suosia vapaampaa arkkitehtuuria ja huvilamaisia rakenteita. Pompejissa tämä kehitys on näkyvissä ensimmäisen vuosisadan puolesta välistä lähtien jKr., jolloin kaupunkitaloja alettiin muuttaa miniatyyrihuviloiksi.

  • villa
  • Oplontis