Pompeji

8. Orjat

Orjuus oli yleisesti hyväksytty ilmiö roomalaisessa yhteiskunnassa, mutta muistettava on, että orjien asema oli hyvinkin vaihteleva: huonoimmassa asemassa olivat kaivosorjat sekä maatiloilla työskentelevät orjat. Paras asema lienee ollut roomalaisen perheen palveluksessa työskennelleellä orjalla, jonka elämä saattoi olla hyvinkin paljon mukavampaa ja helpompaa kuin köyhän vapaasyntyisen roomalaisen.

Roomalaismaailman orjat työskentelivät usein joko maatiloilla tai perheessä. Myös käsityö- ja palveluammateissa ja maineeltaan epäilyttävissä töissä, kuten näyttelijöinä, toimi usein orjia. Periaatteessa mikään roomalainen ammatti ei ollut suljettu orjilta, eikä vastaavasti varattu vain tälle luokalle. Maataloudessa orjien käyttö yleistyi melko myöhään ja se oli rajoittunut Rooman valtakunnan alueella lähinnä Italiaan. Orjatyövoiman ohella käytettiin vuokratyöläisiä ja -viljelijöitä, joiden asema saattoi olla huonompi kuin orjien.

Varakkaiden roomalaisten kotitalouksista huolehtivat orjat hoitivat varsin erilaisia tehtäviä, ja orjien asema on varmastikin ollut melko hierarkkinen talon sisällä: orjia oli hovimestarista kyökkipiikaan. Rikkaimmilla yksityishenkilöillä on varmastikin ollut kymmeniä, jopa satoja orjia hyvinvointinsa huolehtimista varten, varakkailla muutamasta palvelijasta reiluun kymmeneen. Köyhemmissä perheissä, joilla ei ollut varoja useiden orjien ylläpitämiseen, orjien työt eivät luonnollisestikaan olleet näin erikoistuneita, ja vähävaraisimmat hoitivat kaikki kotityöt itse.

Orjat olivat lain edessä omistajansa omaisuutta, johon isännällä tai emännällä oli täysi valta, mutta josta tuli myös huolehtia. Vähimmäisvaatimuksena oli orjien ruokkiminen, vaatettaminen ja katon tarjoaminen pään päälle. Orjalla itsellään ei ollut oikeutta omistaa mitään. Orjien pahoinpitely oli mahdollisesti yleistä ja jos joku ulkopuolinen vahingoitti orjaa, ei hän tehnyt rikosta uhria vaan tämän isäntää kohtaan. Toisaalta perheissä orjat saattoivat saada koulutusta ja monet lasten kasvatuksesta huolehtineet opettajat olivat orjia, joten heidän itsensä oli tietenkin oltava varsin oppineita. Orjat saattoivat elää avioliitonkaltaisessa suhteessa, mutta virallista avioliittoa he eivät voineet solmia.

  • Orja
  • Orjat