Pompeji

9. Vapautetut orjat ja klientit

Orjuus saattoi kestää syntymästä kuolemaan. Orjien vapauttaminen oli kuitenkin mahdollista ja keisariaikana melko yleistä. Orjan saattoi vapauttaa vain ilmaisemalla tahtonsa asiasta, mutta yleisempää oli tehdä asia julkisesti, niin ettei asiasta tullut epäselvyyksiä. Suosittua oli myös vapauttaa orjia testamentissa. Orjien vapauttaminen oli mahdollista ja hyvin varhain: kahdentoista taulun lait 400-luvulta eKr. paljastavat, että jo tuolloin oli vapautetun orjan mahdollista saada Rooman kansalaisuus ja että vapauttaminen koski niin mies- kuin naispuolisiakin orjia. Tämän poikkeuksellisen avomielisen käytännön vuoksi jotkut saattoivat jopa myydä itsensä orjaksi saadakseen vapautuessaan Rooman kansalaisoikeudet!

Vapautettujen orjien luokka muodosti Roomassa pienehkön, mutta melko näkyvän osan yhteiskuntaa. Vapautetuilla oli mahdollisuus rikastua esimerkiksi kaupankäynnillä, mutta heidän kansalaisoikeutensa olivat jokseenkin rajoitettuja. Vasta heidän vapaasyntyiset lapsensa nauttivat täysien kansalaisoikeuksien tuomista eduista. Useimmiten vapautetut orjat säilyttivät velvollisuudentunnosta läheisen suhteen entisen isäntäänsä ja jatkoivat samoissa työtehtävissä kuin ennen vapauttamista

Vapautetun orjan entisen isännän nimikkeeksi tuli patronus. Patronukseksi kutsuttiin myös roomalaisisäntää, jonka lähipiiriin kuului vapaasyntyisiä suojatteja eli klienttejä (lat. cliens). Klienttijärjestelmä (clientela) sai alkunsa jo varhain Roomassa ja sen lähiympäristössä. Järjestelmän perustana oli sen jäsenten molemminpuolinen uskollisuus: klientti oli kuuliainen isännälleen, osallistui tämän suvun kultteihin ja avusti sotatehtävissä. Vastineeksi isäntä antoi taloudellista ja oikeudellista tukea. Klientit myös tukivat isäntäänsä poliittisesti ja klienttien suuri määrä korosti roomalaisisännän sosiaalista asemaa. Klienttijärjestelmä oli näkyvä osa jokapäiväistä roomalaiselämää, sillä klienttien odotettiin käyvän aamuvarhaisella isäntäänsä tervehtimässä. Jopa yksityistalojen arkkitehtuurissa otettiin huomioon tämä erityispiirre sillä ne sopivat hyvin suurtenkin klienttimäärien vastaanottamiseen.

    Klientit