Pompeji

4. Capitoliumin kolmijumaluus

Kaikkein laajimmalle Rooman valtakunnassa levisi valtakunnan poliittiseen keskukseen Capitoliumiin sidoksissa ollut ns. Capitoliumin triadin eli kolmijumaluuden kultti. Capitoliumin triadin eli kolmen jumaluuden ryhmän muodostivat Juppiter, Juno ja Minerva. Juppiter oli pääjumala, Juno hänen puolisonsa ja Minerva viisauden ja kädentaitojen jumalatar.

Pompejin forumilla sijainnut Juppiterin temppeli muuttui kaupungin viimeisinä vuosina Roomassa sijainneen Capitoliumin kaltaiseksi kulttikeskukseksi. Capitoliumin triadin patsaat sijaitsivat temppelissä siten, että forumilla käyskennelleet kansalaiset saattoivat nähdä ne kaukaakin. Capitoliumin triadia torilta katsova pompejilainen ei voinut unohtaa, minkä jumaluuksien varassa valtakunnan onni ja menestys lepäsi. Juppiter kumppaneineen oli roomalainen lisä kaupungin uskonnolliseen elämään, ja samalla tavalla roomalaiset valloittajat roomalaistivat koko valtakunnan. Pääkaupungin tärkeimmän kultin sijoittuminen Pompejin forumin keskeisimmälle paikalle kertoo siitä, että tuhoutuessaan vuonna 79 jKr. Pompeji oli jo roomalainen kaupunki.

  • Juppiter
  • Juno
  • Minerva