Pompeji

5. Kotien ja tienristeysten suojelijat

Roomalaisessa uskonnossa laareilla (latinaksi lares) oli merkittävä asema erityisesti kotien ja tienristeysten suojelijoina. Maaseudulla laareja oli palvottu jo muinaisista ajoista alkaen peltojen suojelijoina.

Yksityiskodeissa palvottiin perheen esi-isiä. Pompeji on tarjonnut antiikin uskontohistorian tutkijoille runsaasti materiaalia, sillä taloista on löytynyt paljon uskonnonharjoittamiseen liittyvää esineistöä ja rakenteita. Näkyvin piirre on kotilaareille pyhitetty alttari eli lararium, joka sijaitsi usein talon atriumissa. Laareille uhrattiin kolmena päivänä kuukaudessa ja lisäksi heitä muistettiin aina perhejuhlien yhteydessä. Alttareille sijoitettiin esi-isiä kuvaavia vahapatsaita, joille perheen isä uhrasi juomauhreja, suitsukkeita ja seppeleitä.

Tienristeyksiin (latinaksi compita) pyhitettiin alttareita laareille. Vapautetuista orjista valitut papit suorittivat alttareilla virallisia uhreja erityisesti Compitalia-juhlan aikana. Alttarit merkitsivät kaupunginosien (regio) ja naapurustojen (vicus) välisiä rajoja. Myös Pompejista on löydetty lukuisia alttareita varsinkin tärkeimpien katujen varsilta. Vuonna 7 eKr. keisari Augustus määräsi, että hänen kotilaarejaan tuli palvoa myös julkisesti tienristeysalttareilla.

  • Katualttari
  • Lararium
  • Lares