Pompeji

2. Roomalainen uskonto

Roomalainen uskonto koostuu sadoista eri jumalista ja se on siten polyteistinen eli monijumalainen uskonto. Rooman valtakunnassa oli toki paljon sellaisiakin uskontoja, joissa palvottiin yhtä pääjumalaa kuten Isistä tai Mithraa, mutta näidenkään uskontojen harjoittajat eivät kiistäneet muiden jumalien olemassaoloa.

Roomalainen uskonto oli hyvin monikulttuurinen. On vaikea sanoa, mistä jokin roomalainen jumala oli alun perin kotoisin. Osa roomalaisena pidetystä uskontoperinteestä tuli etruskeilta, osa Latiumin itaalisilta kansoilta, osa kreikkalaisilta ja osa Pohjois-Afrikan puunilaisilta. Keisariajan alusta lähtien vahvoja vaikutteita roomalaiseen uskontoon tuli Roomaan valtakunnan itäosien uskontoperinteistä Egyptistä, Vähästä-Aasiasta ja Syyriasta.

Roomalaisten uskonnollinen suvaitsevaisuus oli hyvin käytännöllistä. Kun roomalaiset olivat valloittamassa vihollisten kaupunkia, esittivät he rukouksen kaupungin suojelusjumalille kutsuen näitä avukseen. Hädän hetkellä vieraita jumalia myös haettiin roomalaisten tueksi. Kun roomalaiset kärsivät suuria tappioita puunilaissotien aikana, tuotiin Vähästä-Aasiasta Kybelen kultti valtakunnan suojaksi. Kreikkalainen lääkintätaidon jumala Asklepios puolestaan tuotiin Roomaan, kun kaupungissa raivosi ruttoepidemia 290-luvulla eKr.

Myöhemmin keisareiden henkilökohtaiset mieltymykset vaikuttivat siihen, mille jumaluuksille rakennettiin Roomassa temppeleitä. Esimerkiksi 200-luvun alussa keisari Elagabalus toi kaupunkiin syyrialaisen El-Gabalin kultin ja Aurelianus rakennutti 270-luvulla temppelin Sol Invictukselle (voittamaton aurinko). Konstantinus puolestaan lahjoitti maata ensimmäisten kristillisten kirkkojen rakennuttamiseksi 300-luvun alussa.

Käytännön tasolla suvaitsevaisuus ilmeni myös siten, että useita eri jumalia palvottiin samoissa temppeleissä. Jumaluudet myös sekoittuivat toisiinsa, ottivat toistensa attribuutteja eli piirteitä ja tunnusomaisia symboleita. Tästä uskontojen ja jumaluuksien sekoittumisesta käytetään nimitystä synkretismi.

  • Mithra
  • Kultti