Pompeji

Tehtävät

Kirjoita kurssiaineistoon pohjautuen kirjoitelma valitsemastasi aiheesta. Voit otsikoida työsi itse tai käyttää esimerkkiaiheita. Kirjoitelmassa voi hyödyntää myös muita kurssiaineistoja, kirjallisuutta tai kurssien lisämateriaalista löytyvää verkkoaineistoa.

Pompeji, Venuksen kaupunki

Kerro Pompejin suojelusjumalattaresta Venuksesta. Missä sjaitsee Venuksen temppeli ja miten se yhdistyy muihin kaupungin kulttialueisiin? 

IV Pompejin nimikkokultti Venus

Egyptiläinen Isis

Isiksen kultti oli hyvin suosittu Pompejissa. Kerro Isis-jumalattaresta, hänen tunnusmerkeistään ja kultistaan.

IV Egyptiläinen Isis

Selitä omin sanoin

  1. Polyteismi
  2. Genius
  3. Capitoliumin triadi
  4. Lararium
  5. Mefitis Fisica
  6. Asklepios
  7. Bacchanalia
  8. Ibislintu